Hà Nội sẽ gửi, nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia từ 1/1/2019
Theo Văn phòng Chính phủ, Hà Nội là 1 trong 15 địa phương đã sẵn sàng về mặt hạ tầng kỹ thuật công nghệ để kết nối, liên thông hệ thống gửi nhận văn bản điện tử với các bộ, ngành, địa phương khác qua Trục liên thông văn bản quốc gia (Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: chinhphu.vn)

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký công văn chỉ đạo Văn phòng UBND Thành phố, Sở Nội vụ và Sở TT&TT tổ chức thực hiện Quyết định 28 ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
Theo công văn, UBND TP.Hà Nội giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu liên thông, kết nối Trục liên thông văn bản Quốc gia. Thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử (trừ văn bản mật) với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã kết nối Trục liên thông văn bản quốc gia kể từ ngày 1/1/2019; giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố trước ngày 30/6/2019.
Văn phòng UBND Thành phố cũng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở TT&TT xây dựng Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố, trình UBND Thành phố ban hành trong quý IV/2018.
Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) và Sở TT&TT bảo đảm an ninh thông tin Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Thành phố; tổ chức triển khai nâng cập Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Thành phố kết nối Trục liên thông văn bản Quốc gia theo yêu cầu tại Quyết định 28, hoàn thành trong quý IV/2018.

Trong giai đoạn 2019 – 2020, Văn phòng UBND TP.Hà Nội có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, đề xuất giải pháp triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Thành phố tập trung, hình thành cơ sở dữ liệu hành chính cốt lõi phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố đến các cấp, các ngành trong Thành phố, là thành phần của Trung tâm Điều hành thông minh Thành phố.
Lãnh đạo UBND Thành phố giao Sở TT&TT đảm bảo hạ tầng đường truyền mạng diện rộng Thành phố (WAN) thông suốt, ổn định, an toàn thông tin và sẵn sàng kết nối mạng Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp I.
Trước đó, tại Kế hoạch của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định 28, Văn phòng Chính phủ đã cho biết thời gian tới cơ quan này sẽ tổ chức triển khai kết nối, liên thông tại các bộ, ngành, địa phương đã sẵn sàng về hạ tầng kỹ thuật công nghệ.
Văn phòng Chính phủ cũng cho hay, cùng với 10 Bộ (gồm TT&TT, Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tư pháp, KH&ĐT, Tài chính, Công an, TN&MT, Y tế), đã có 15 địa phương đã sẵn sàng về hạ tầng, kỹ thuật công nghệ, trong đó có Hà Nội.
Theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Quyết định 28, các bộ, ngành, địa phương đáp ứng yêu cầu về gửi, nhận văn bản điện tử sẽ thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định này, hoàn thành trước ngày 31/12/2018 và áp dụng chính thức kể từ ngày 1/1/2019. Đối với các bộ, ngành, địa phương còn lại thực hiện kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia, bảo đảm hoàn thành việc kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định 28 trước ngày 30/6/2019.