Hai bang sang che moi cua Microsoft ket hop cong nghe Blockchain voi ky thuat dien toan tin cay
 

Hai bằng sáng chế mới của Microsoft cho thấy gã khổng lồ công nghệ đang tìm cách tăng cường các giải pháp blockchain với việc sử dụng các môi trường thực thi tin cậy (trusted execution environments – TEE), theo hai hồ sơ do Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO) công bố ngày 9 tháng 8.
Cả hai hồ sơ đều phác thảo cách sử dụng TEE có thể cải thiện bảo mật hơn nữa trong mạng blockchain liên minh, điều này đòi hỏi các nút (node) cụ thể được xác nhận là các nút hợp lệ (validator nodes – VNs) trên blockchain.
Như hồ sơ về bằng sáng chế đầu tiên của Microsoft cho thấy, TEE có thể giúp cải thiện tính bảo mật của các mạng như vậy theo cách sau:
“Trong một ví dụ về công nghệ, một nút mạng đầu tiên được xác nhận. Trong quá trình xác nhận nút đầu tiên, một loại blockchain được xác định trước hoặc mã giao thức bảo mật khác được ủy quyền và một danh sách thành viên được xác định trước có thể được lưu trữ trong môi trường thực thi tin cậy (TEE) của nút đầu tiên”.

Theo bằng sáng chế, không chỉ là một giao thức hoặc danh sách thành viên được chỉ định, nhưng có khả năng một loạt các khía cạnh được thỏa thuận hơn nữa có thể được lưu trữ trong một TEE. Bằng sáng chế sau đó vạch ra cách sử dụng một hệ thống chứng thực TEE sẽ có thể xác minh một cách an toàn tất cả những người tham gia mới của hệ thống, những người được tìm thấy có thông tin phù hợp với thông tin được lưu trữ trong TEE của nút đầu tiên.
Hồ sơ bằng sáng chế thứ hai của Microsoft nộp từ ngày 9 tháng 8 nêu rõ cách TEE cũng có thể tạo thuận lợi cho việc xác minh các giao dịch blockchain trong mạng lưới liên minh. Hệ thống chứng thực TEE tương tự sẽ tạo ra một môi trường đủ tin cậy trong đó VNS khác trên mạng sẽ không cần phải tính toán lại để xác minh, cho phép một thực thể được ủy quyền trước phát “trực tiếp trạng thái chính thức được cập nhật” của một giao dịch đã xử lý được đưa ra:
“Trong một số ví dụ, toàn bộ mạng chấp nhận các giao dịch, bao gồm các giao dịch chaincode và các trạng thái blockchain được cập nhật trực tiếp. Trong một số ví dụ, không cần sao chép giao dịch để xác nhận một khối”.
Tuần trước, Cointelegraph đã đưa tin về nền tảng điện toán đám mây dựa trên Ethereum của Microsoft Azure thay thế cơ chế đồng thuận bằng chứng công việc (PoW) hiện tại bằng thuật toán bằng chứng ủy quyền (PoA) mới. Microsoft đã đề xuất rằng thuật toán mới sẽ cải thiện hiệu quả của việc xây dựng các ứng dụng phi tập trung (DApps) cho các mạng blockchain chuyên dùng hoặc liên minh.
Đình Kiên (Theo Cointelegraph)

VietBao.vn