Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty images)
Tại cuộc họp lần này, hai bên đã thảo luận về môi trường an ninh mạng nói chung, tranh cãi đang diễn ra về những quy tắc quốc tế trong không gian mạng, những biện pháp xây dựng lòng tin cũng như những vấn đề khác.
Theo bộ trên, hai bên đã chia sẻ sự thấu hiểu rằng đang có một nhu cầu ngày càng gia tăng về các phản ứng chung đối với những mối đe dọa mạng, như các vụ tấn công trên các thị trường chứng khoán tiền ảo và những cơ sở hạ tầng quốc gia.
Ngoài ra, hai bên nhất trí sẽ tiến hành các cuộc tham vấn về những vấn đề nhạy cảm như quy tội cho tội phạm không gian mạng và thiết lập các biện pháp răn đe.
Theo Vietnamplus