Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nghe nói rằng, Huawei đang làm việc trên một chiếc smartphone có thể gập lại. Tuy nhiên, Huawei muốn đánh bại Samsung để tiếp thị.
Huawei sẽ hợp tác với nhà cung cấp màn hình hiển thị địa phương BOE đối với màn hình OLED li