Trên
iOS 11.4 beta hiện tại, Apple đưa vào đó một tính năng – không mới – có tên là USB Restricted mode. Thực tế tính năng này xuất hiện lần đầu ở bản
iOS 11.3 beta, nhưng sau đó cuối cũng đã bị bỏ đi, cơ chế của nó như sau: Nếu trong vòng 1 tuần mà thiết bị iOS không hề được mở khoá, cả bằng mật khẩu lẫn vân tay / FaceID, thì cổng Lightning của nó sẽ vô hiệu khả năng giao tiếp dữ liệu, chỉ còn có thể dùng để sạc cho thiết bị. Thậm chí khi bạn kết nối với máy tính trusted, các máy tính từng tin cậy trước kia thì cổng Lightning vẫn không thể truyền dữ liệu.
Việc này mang lại một tác động quan trọng lớn đối với các cơ quan hành pháp trong trường hợp muốn khai thác thông tin từ thiết bị của các bên liên quan. Lúc này, họ chỉ có 7 ngày để có thể dùng các biện pháp kĩ thuật – như
GrayKey – để mở khoá, hay giao tiếp với điện thoại. Tuy nhiên, nếu GrayKey được sử dụng dù không thành công, trước cả khi lần mở khoá cuối cùng được thực hiện, thì sau 7 ngày, USB Restricted Mode vẫn sẽ bị vô hiệu hoá.