Công ty Tianjin Sublue Ocean Science and Technology, được thành lập vào năm 2013, chuyên phát triển robot dưới nước cho quân đội và hiện mở rộng sang thị trường dân sự dùng cho các mục đích thương mại và công nghiệp. Tàu lặn không người lái của công ty này có kích thước nhỏ nhất chỉ nặng 2,8kg và lặn sâu tới 75m. 

Video: South China Morning Post.