Theo trình duyệt Chrome, nếu bạn truy cập một trang web không dùng giao thức HTTPS, bạn sẽ nhận được một cảnh báo như thế này trên khung địa chỉ trang web (hãy để ý đến chúng):
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người dùng tải các trang HTTP?

Hiểu đơn giản, khi bạn tải một trang web dùng giao thức HTTP, kết nối của bạn đến trang web đó không được mã hóa. Nghĩa là bất kỳ ai trên mạng cũng có thể xem hoặc chỉnh sửa nội dung trang web trước khi nó đến tay bạn.
Vậy khác biệt của giao thức HTTPS là gì?
Với giao thức HTTPS, kết nối của bạn đến trang web muốn truy cập sẽ được mã hoá, do đó tội phạm mạng, kẻ gian muốn theo dõi sẽ bị ngăn chặn và thông tin (như mật khẩu và thẻ tín dụng) sẽ được mã hoá bảo mật khi gửi lên trang web.
Do đó, phần cảnh báo ‘Không an toàn” (Not Secure) rất hữu ích của trình duyệt web Chrome mỗi khi bạn truy cập vào website yêu cầu những thông tin nhạy cảm như mật khẩu (password) hay thông tin thẻ tín dụng sẽ giúp bạn cảnh giác và cẩn trọng khi quyết định nhập thông tin.
Theo Báo Tin tức