Samsung Việt Nam là doanh nghiệp chủ lực đóng góp vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu điện thoại trong suốt thời gian qua

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính chung 7 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của cả nước đạt 26,1 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện đạt 15,7 tỷ USD, tăng 14,8%.
Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 25,5 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó điện thoại và linh kiện tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước.
Tiếp đến là EU đạt 24,2 tỷ USD, tăng 12,9%, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng 20,1%; điện thoại và linh kiện tăng 19,8%.
Thị trường Trung Quốc đạt 19,5 tỷ USD, tăng 24,7%, trong đó điện thoại và linh kiện tăng 193,6%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 26,7%.
Ở chiều ngược lại, tính chung 7 tháng, kim ngạch nhập khẩu điện tử, máy tính và linh kiện đạt 23,1 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2017.
Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 7 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 35,8 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện tăng 6,6%.
Đứng thứ hai là thị trường Hàn Quốc với kim ngạch nhập khẩu điện tử, máy tính và linh kiện tăng 17,9%; điện thoại và linh kiện giảm 15,9%.

PV
ICTNews