Trong cuốn sách “Cách học ngoại ngữ nhanh và không bao giờ quên” (Fluent Forever), ca sĩ opera Gabriel Wyner gợi ý rằng một trong những cách tốt nhất để học một ngôn ngữ mới là thực hành nó. Nói cách khác, thay cho việc đọc đi đọc lại một danh sách từ vựng, bạn nên liên tục thực hành.
Chiến lược được đề cập trong cuốn sách còn có thể áp dụng cho rất nhiều công việc cần sử dụng tới trí nhớ tốt. Các nhà tâm lý học gọi hiện tượng này là ‘hiệu ứng kiểm tra’. Một nghiên cứu năm 2003 được trích dẫn trong một phân tích tổng hợp của Henry L. Roediger III và Jeffrey D. Karpicke đã nhấn mạnh sức mạnh của việc kiểm tra để tăng thêm khả năng ghi nhớ các thông tin.
Một nhóm các nhà nghiên cứu, dẫn đầu là Mark Wheeler đã tiến hành 2 thực nghiệm: Ở trường hợp đầu tiên họ đưa những người tham gia một danh sách 40 từ vựng rồi bảo họ đọc lặp lại trong năm lần. Ở trường hợp thứ hai, họ chỉ cho người tham dự đọc danh sách từ trong một lần và sau đó làm các bài kiểm tra.
Học kết hợp thực hành hiệu quả hơn nhiều so với học thuộc lòng (Ảnh minh họa)
Khi thực hiện kiểm tra việc ghi nhớ của nhóm tham dự sau 5 phút cũng như sau một tuần, kết quả cho thấy nhóm những người đọc 5 lần ghi nhớ tốt hơn sau 5 phút nhưng nhóm những người đọc một lần và kiểm tra nhiều lần sau đó lại có kết quả ghi nhớ tốt hơn sau một tuần.
Nói cách khác, việc kiểm tra ngay sau khi ghi nhớ đã giúp tăng cường trí nhớ dài hạn của những người tham gia. Nhiều nghiên cứu gần đây cũng cho rằng việc kết hợp kiểm tra với thông tin phản hồi ngay sau đó (khi biết mình trả lời đúng hay sai) là hiệu quả hơn và có thể tăng khả năng ghi nhớ sau khi tiếp nhận các thông tin.
Những nghiên cứu này đã cho thấy rằng chiến lược hiệu quả nhất để ghi nhớ điều gì đó – cho dù bạn đang học một ngôn ngữ mới hay học tập bất cứ thứ gì là hãy thực hành nó nhiều lần sau đó để ghi nhớ. Việc này sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc cố gắng học thuộc lòng từng chút một.
Nhật Quang