Nhà phát triển Pokemon GO Niantic vừa thêm một nền tảng đăng nhập mới cho trẻ em có tên là Niantic Kids. Nền tảng đăng nhập mới cho phép cha mẹ sử dụng “adult portal” để theo dõi quyền con mình trong khi những trẻ chơi game bình thường. Ví dụ, sau khi cha mẹ đăng ký với Niantic, họ sẽ có thể xem xét và phê duyệt các điều khoản cần thiết trước khi con trẻ bắt đầu gia nhập trò chơi.

Trẻ em có thể rất vô tư chơi Pokemon GO, vì vậy, với tính năng mới này, cha mẹ có thể kiểm soát những thông tin cá nhân mà con mình chia sẻ với những người chơi khác.
 Toàn bộ chương trình được thiết kế bởi dịch vụ web trẻ em của SuperAwesome.
“Niantic Kids giúp bạn (các phụ huynh) xem xét và phê duyệt quyền của con bạn trước khi chúng bắt đầu chơi và cung cấp các tùy chọn để kiểm soát thông tin cá nhân được chia sẻ trong Pokémon GO. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn sẽ an tâm vì thông tin của con bạn vẫn an toàn khi chúng vui chơi”, đại diện của Niantic cho hay.
Bên cạnh đó, phụ huynh sẽ vẫn có thể kiểm soát sự riêng tư của con mình ngay cả khi con họ đăng nhập bằng tính năng Pokémon Trainer Club.