Loài thỏ chuyên trộm thức ăn của đồng loại | Tin Mới 24h news:50:5:3005527ea2f086fbeb7d5f4674eb1258
https://tinmoi24.vn/loai-tho-chuyen-trom-thuc-an-cua-dong-loai-/news-50-5-3005527ea2f086fbeb7d5f4674eb1258

Công nghệ
Giáo dục Thời đại

GD&TĐ – Thỏ pika chỉ đợi đồng loại quay đi để trộm thức ăn nhưng đôi khi chúng cũng trở thành nạn nhân của dê núi.