Lý do thiết bị điện tử nhanh lỗi thời | Tin Mới 24h news:50:5:8955c48e2c54c541c6cd6cece3f778d8
http://www.tinmoi24.vn/ly-do-thiet-bi-dien-tu-nhanh-loi-thoi/news-50-5-8955c48e2c54c541c6cd6cece3f778d8

Công nghệ
Giáo dục Thời đại


GD&TĐ – Hạn chế tuổi thọ của sản phẩm là chiến lược kinh doanh của các nhà sản xuất, tuy nhiên, điều này đang gây áp lực lên môi trường.