Màn hình trong suốt cho ngôi nhà thông minh | Tin Mới 24h news:1:12:b58bebcb00f353ed63e6fa981f97d938
https://tinmoi24.vn/man-hinh-trong-suot-cho-ngoi-nha-thong-minh/news-1-12-b58bebcb00f353ed63e6fa981f97d938

Công nghệ
VnExpress

Công nghệ cho phép người xem thông tin trên màn hình đồng thời có thể nhìn xuyên qua đó.