Khi ở Burundi, Rich Hewitt đã phải giặt rất nhiều quần áo bằng tay, từ đó anh đã nảy ra ý tưởng chế tạo máy SpinCycle. Bộ thiết bị bao gồm một thùng giặt và khung để gắn vào xe đạp. Khi người ngồi trước đạp xe, tấm gỗ bên trong thùng giặt sẽ quay tròn và làm sạch quần áo. Theo Hewitt, thiết bị này giúp tiết kiệm nước và thời gian hơn so với phương pháp giặt bằng tay.
G.L