Tại hội nghị nhà phát triển của mình đang diễn ra tại Seattle, Mỹ, Microsoft cho biết hãng này đang chú trọng rất nhiều vào dịch vụ AI và machine learning. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ ra mắt dịch vụ mới và đưa những dịch vụ cũ sang “nhà mới”.
Hiện tại, Microsoft đang đưa ra nhiều dịch vụ AI khác nhau, nên cũng chẳng ngạc nhiên khi họ sẽ đưa toàn bộ những dịch vụ ấy về chung một nhà. Cụ thể, đó là 4 dịch vụ AI liên quan tới giọng nói liên kết với trí tuệ nhân tạo.
Điều này có nghĩa, dịch vụ thoại hợp nhất của Microsoft sẽ kết hợp: Dịch vụ nhận diện giọng nói, API chuyển văn bản thành giọng nói, các model giọng nói tùy chỉnh và dịch vụ dịch thuật. Hiện tại, tất cả đều đang hoạt động dưới những dịch vụ khác nhau, ta có API nhận diện giọng nói của Bing, một API nhận diện khác là Speaker Recognition và dịch vụ giọng nói theo yêu cầu, bên cạnh một API dịch ngôn ngữ. Mỗi dịch vụ có một mô hình kinh doanh khác nhau.
Tại Microsoft Build 2018, tất cả nhữn dịch vụ trên đã quy về một mối.
Theo Techcrunch [Microsoft Build 2018] Microsoft Excel nay đã hỗ trợ các hàm JavaScript tuỳ biến và công cụ trực quan hoá dữ liệu Power BI