Mỹ thử nghiệm biển số điện tử, kiểm soát xe từ xa | Tin Mới 24h news:39:3:9c0b50e2ce8fd13e3514aa2dbe5d71da
http://www.tinmoi24.vn/my-thu-nghiem-bien-so-dien-tu-kiem-soat-xe-tu-xa/news-39-3-9c0b50e2ce8fd13e3514aa2dbe5d71da

Công nghệ
ICTNews


California là thành phố đầu tiên tại Mỹ triển khai thử nghiệm biển số điện tử có thể hiển thị tin nhắn và kiểm soát