Người Ai Cập thời cổ đại thực hiện ướp xác đắt đỏ thế nào? - ảnh 2

Chính vì vậy, người Ai Cập thời cổ đại thực hiện ướp xác người chết để bảo vệ thi thể còn nguyên vẹn, giúp linh hồn trường tồn ở thế giới bên kia.

Người Ai Cập thời cổ đại thực hiện ướp xác đắt đỏ thế nào? - ảnh 3

Theo một số tài liệu của người du khách Hy Lạp sống trong khoảng thời gian từ năm 60 – 57 trước Công nguyên, chi phí ướp xác của người Ai Cập tốn khoảng 60 kg bạc.

Người Ai Cập thời cổ đại thực hiện ướp xác đắt đỏ thế nào? - ảnh 4

Đây là số tiền lớn mà không phải người nào ở Ai Cập thời cổ đại cũng có thể sở hữu.

Người Ai Cập thời cổ đại thực hiện ướp xác đắt đỏ thế nào? - ảnh 5

Sở dĩ chi phí ướp xác của người Ai Cập đắt đỏ như vậy là vì người ta phải mua sắm các nguyên vật liệu để ướp xác như: vải lanh, nhựa thông, hương liệu…

Người Ai Cập thời cổ đại thực hiện ướp xác đắt đỏ thế nào? - ảnh 6

Thêm nữa, tiền công cho những người thợ ướp xác cũng khá lớn. Do vậy, việc ướp xác ở Ai Cập cổ đại thể hiện rõ đẳng cấp trong xã hội.

Người Ai Cập thời cổ đại thực hiện ướp xác đắt đỏ thế nào? - ảnh 7

Cụ thể, tầng lớp thấp trong xã hội như dân thường và nô lệ không thể thực hiện việc ướp xác vì không có đủ tiền bạc.

Người Ai Cập thời cổ đại thực hiện ướp xác đắt đỏ thế nào? - ảnh 8

Chỉ có những người giàu và quyền lực trong xã hội Ai Cập cổ đại mới có thể ướp xác người chết sau khi họ qua đời. Những người thuộc tầng lớp trung lưu có đủ tiền bạc để trả chi phí ướp xác.

Người Ai Cập thời cổ đại thực hiện ướp xác đắt đỏ thế nào? - ảnh 9

Trong khi đó, pharaoh Ai Cập, Nữ hoàng, các thành viên hoàng tộc… chắc chắn được ướp xác.