Theo
Neowin, các công ty như Google và Facebook tích cực theo dõi người dùng để hiển thị quảng cáo tốt hơn, với số lượng dữ liệu họ lưu giữ có thể gây ra nhiều rắc rối, ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người dùng. Vì vậy Mozilla đã giới thiệu phần mở rộng
Fuzzify.me cho Chrome và Firefox nhằm giúp mọi người ngăn chặn các quảng cáo được nhắm mục tiêu trong tương lai và thể hiện tính minh bạch trong nền tảng quảng cáo của Facebook.

Sử dụng tiện ích này rất dễ dàng nhưng trước khi bắt đầu hãy đảm bảo bạn không sử dụng Facebook trong cửa sổ riêng tư hoặc sử dụng trình chặn quảng cáo. Khi được cài đặt, Fuzzify sẽ bắt đầu biên dịch tất cả quảng cáo Facebook mà bạn nhận được trong NewsFeed của mình, sau đó cung cấp cho bạn thông tin về lý do nó nhắm mục tiêu đến bạn, chẳng hạn như dựa vào độ tuổi hoặc vị trí.

Khi đã biết được lý do tại sao Facebook nhắm mục tiêu với một số quảng cáo nhất định, bạn hãy chọn tùy chọn “Clean your ads preferences now” để chuyển hướng đến trang tùy chọn sửa đổi quảng cáo, cho phép dễ dàng xóa những sở thích mà Facebook đã biên soạn. Bằng cách này, các quảng cáo trong tương lai sẽ ít liên quan hơn vì chúng không thể tận dụng dữ liệu theo dõi được từ bạn.

Nhìn chung, công cụ này có vẻ là một cách tuyệt vời để tìm hiểu những nền tảng như Facebook thực sự nghĩ về bạn dựa trên thói quen duyệt web của mình.