(Ảnh minh họa: Pixabay)

Ý tưởng của một thành viên trong nhóm nghiên cứu đã có từ cách đây 18 năm. Ngoài sử dụng dữ liệu địa lý, hệ thống cũng có thể dựa vào điều kiện ánh sáng và trọng tâm của bức ảnh để xác định đúng địa điểm.

Hệ thống này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích như: phân tích pháp y, xác định địa điểm trong các bức ảnh cũ và đo độ phủ của tuyết.