Cũng giống như bất kì dự án nào, bước đầu tiên luôn là chuẩn bị ý tưởng, kiểm tra xem ý tưởng có hấp dẫn với người dùng, có khả thi không, sau đó phác thảo kế hoạch phát triển chi tiết.

Tiếp theo, các lập trình viên sẽ tìm kiếm phần mềm phù hợp để phát triển những các ý tưởng thành sản phẩm thực tế. Họ cũng phải đảm bảo thiết bị thực tế ảo hoạt động mượt mà khi được kết nối với công cụ lập trình.
Sản phẩm sẽ còn phải chạy demo, kiểm tra lỗi nhiều lần trước khi phát hành ra thị trường. Những sản phẩm đầu tư nhiều chất xám sẽ mang đưa công nghệ VR tới gần cuộc sống.