Sự kiện diễn ra từ ngày 19-23/2018 tại Thái Lan

Digital Thailand Big Bang 2018 diễn ra từ ngày 19-23/2018 tại Thái Lan, là một trong những sự kiện về công nghệ lớn nhất Đông Nam Á nhằm phổ biến các chính sách, kế hoạch của Thái Lan trong việc chuyển đổi nền kinh tế đất nước sang nền kinh tế kĩ thuật số, trình diễn các đổi mới công nghệ số ra quốc tế.
Digital Thailand Big Bang 2018 sẽ diễn ra trong 5 ngày tại Challenger Hall 1-3, Impact Muang Thong Thani vào 19-23/9/2018.
Chủ đề của năm nay là “Thailand Big Data”, với ý nghĩa nâng cao chất lượng cuộc sống hướng tới thịnh vượng, tiện ích và an ninh thông qua phân tích Big Data.
Ban tổ chức Digital Thailand Big Bang, thông qua Văn phòng Đề án 844 (Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ), thông báo mở đơn đăng kí tham dự cho các doanh nghiệp Startup Việt Nam tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ số tham dự chương trình.
Điều kiện tham dự: Các Startup là Startup kinh doanh các sản phẩm Công nghệ số. Các Startup đảm bảo chi trả các khoản phí đi lại và sinh hoạt phí trong thời gian tham gia sự kiện (chi phí vé tham dự sự kiện và booth riêng của Startup Việt Nam sẽ được ban tổ chức tài trợ).

Cách thức đăng kí: Các Startup in và hoàn thành bản đăng kí trình bày về công ty tại: http://bit.ly/2vGtado
Gửi file mềm và file Scan bản đăng kí về địa chỉ: vanphongdean844@most.gov.vn
Tiêu đề email ghi rõ: [DIGITAL THAILAND BIG BANG] Tên công ty _ Đăng kí tham dự.
Sau khi đánh giá các đơn đăng kí, Văn phòng Đề Án 844 sẽ thông báo tới 10 Startup phù hợp nhất để tham gia sự kiện tại Thái Lan.
Các Startup nộp đơn cho Văn phòng Đề án 844 trước 24h ngày 14/8/2018.