Thiết bị cho chó mèo ăn điều khiển bằng điện thoại | Tin Mới 24h news:1:12:f0d8b73d994ef5b9ef55f44f66a00c75
https://tinmoi24.vn/thiet-bi-cho-cho-meo-an-dieu-khien-bang-dien-thoai/news-1-12-f0d8b73d994ef5b9ef55f44f66a00c75

Công nghệ
VnExpress

Petnet có thể cho ăn theo giờ, tính toán lượng thức ăn chính xác và cung cấp mọi thông tin qua smartphone.