Tòa nhà tự làm mát đầu tiên trên thế giới | Tin Mới 24h news:50:5:857e7892af60512717d446d5694956f8
http://www.tinmoi24.vn/toa-nha-tu-lam-mat-dau-tien-tren-the-gioi/news-50-5-857e7892af60512717d446d5694956f8

Công nghệ
Giáo dục Thời đại


GD&TĐ – Trung tâm Eastgate ở Harare, Zimbabwe luôn được giữ ở 27 độ C nhờ hệ thống thông khí và làm mát hoàn toàn tự nhiên dựa theo tổ mối.