Hành tinh chứa sắt trong khí quyển
Ngoại hành tinh (hành tinh ngoài hệ Mặt trời) KELT-9b nằm cách Trái đất 620 năm ánh sáng, là hành tinh khí khổng lồ nóng nhất từ trước tới nay với nhiệt độ bề mặt vượt quá 3750 độ C. Đây là nhiệt độ cao hơn nhiệt độ bề mặt nhiều ngôi sao.
Hiện tại, các nhà khoa học phát hiện trong khí quyển hành tinh này có sắt và titan. Đây là phát hiện đầu tiên trong các nghiên cứu về hành tinh ngoài Hệ Mặt trời. Trước đó, các nhà khoa học không phát hiện sắt trong khí quyển bất kỳ ngoại hành tinh nào, mặc dù đây là nguyên tố chuyển tiếp phổ biến nhất trong vũ trụ.
Hóa giải va chạm tiểu hành tinh với Trái đất bằng… sơn đặc biệt
Ông Michel Moreau, Giám đốc Chương trình tàu OSIRIS-Rex của NASA – con tàu đang bay về hướng tiểu hành tinh Bennu, khẳng định, để hóa giải vụ va chạm có thể xảy ra giữa tiểu hành tinh này với Trái đất, chỉ cần sử dụng… sơn đặc biệt. Theo tính toán, tiểu hành tinh Bennu có thể đe dọa hành tinh chúng ta vào năm 2135. Vào lúc đó, nó sẽ bay qua khoảng không gian giữa Trái đất và Mặt trăng; xác suất va chạm với Trái đất là 1:2700. Tàu thăm dò vũ trụ OSIRIS – Rex có thể bay đến gần tiểu hành tinh này và “sơn” một phần bề mặt của nó thành một màu khác. Khi đó, sự chênh lệch nhiệt độ giữa phần bề mặt được “sơn” với phần còn lại sẽ có thể làm thay đổi đường bay của tiểu hành tinh.