Theo
PhoneArena, Twitter đã thông báo vào tháng 4.2018 rằng ứng dụng Twitter sẽ chính thức ngừng hỗ trợ cho các nền tảng hệ điều hành Windows Phone 7, Windows Phone 8, Windows Phone 8.1, Windows 8.1, Windows 10 Mobile phiên bản 1703 trở về trước và Windows 10 phiên bản 1703 trở về trước.

Tuy nhiên gần đây, những người dùng Twitter trên Windows Phone 8.1 mới bắt gặp thông báo lỗi về xác thực dù họ đã đăng nhập với thông tin chính xác và sau đó yêu cầu đăng nhập lại. Trong khi đó các phiên bản còn lại nằm trong danh sách ngừng hỗ trợ hiện vẫn còn hoạt động bình thường.

Hiện tại, người dùng có thể sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba cho hệ điều hành Windows Phone 8.1 để tiếp tục sử dụng mạng xã hội Twitter.

Các ứng dụng miễn phí gồm
Peregrine, weeTweet, Fake Tweet, mo Tweets. Tuy nhiên, giải pháp tốt nhất là người dùng nên nâng cấp phần cứng để có được những trải nghiệm ứng dụng mới nhất.