Đại diện Trung tâm Thông tin và Thống kê KHCN TP.HCM cho biết buổi báo cáo “Xu hướng nghiên cứu và ứng dụng mạng lưới kết nối vạn vật (IoT) trong quan trắc chất lượng nước và không khí” sẽ diễn ra vào sáng ngày 24/5/2018 tại số 79 Trương Định, Q.1, TP.HCM.
Hiện nay, ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây ra hàng triệu trường hợp nhiễm bệnh về đường hô hấp liên quan đến ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn trên phạm vi toàn cầu (số liệu từ WHO).
Bên cạnh việc thông tin tình hình nghiên cứu, ứng dụng IoT trong quan trắc chất lượng nước, không khí trên thế giới nói chung cũng như tại Việt Nam nói riêng, các chuyên gia từ ĐH Bách Khoa TP.HCM và Viện Môi trường và Tài nguyên (ĐHQG TP.HCM) sẽ giới thiệu thêm một số mô hình đánh giá – kiểm soát chất lượng không khí, kiểm kê nguồn thải không khí đa quy mô (tầm cỡ quốc gia, thành phố, hoặc cho các doanh nghiệp sản xuất).

Sơ đồ tương tác các chất gây ô nhiễm không khí.

Theo đại diện Trung tâm Thông tin và Thống kê KHCN TP.HCM, các chuyên gia còn báo cáo kết quả triển khai ứng dụng một số dự án tiêu biểu, chẳng hạn như dự án “Thiết lập mô hình lan truyền ô nhiễm không khí và xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường không khí phục vụ phát triển bền vững TP.Cần Thơ” năm 2016, dự án “Ứng dụng hệ mô hình TAPM-CTM nghiên cứu chế độ ô nhiễm không khí TP.HCM từ đó đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí” năm 2017.
Ngoài ra, ĐH Bách Khoa TP.HCM cũng sẽ trình diễn thiết bị Data Logger và RTU phục vụ cho các giải pháp ứng dụng IoT trong quan trắc nước thải, khí thải, nước sông, nước cấp, chất lượng nước hồ nuôi tôm cũng như giám sát lưu lượng và áp lực nước.