Nhiều vấn đề chính sách cho công nghệ Blockchain sẽ được thảo luận tại Diễn đàn Vietnam Blockchain Summit 

Thông tin trong buổi họp chiều nay (28/5), Diễn đàn Vietnam Blockchain Summit (VBS) 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 8/6 tới tại Hà Nội.
Đây là sự kiện thường niên lớn nhất tại Việt Nam về xây dựng chính sách và pháp luật liên quan tới ứng dụng công nghệ blockchain trong hoạt động kinh tế do Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương) phối hợp cùng Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tổ chức.
Theo đại diện Ban tổ chức, mặc dù Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg “Về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” nhưng tới nay hầu như chưa có định hướng ở tầm vĩ mô dẫn dắt hoạt động nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng công nghệ blockchain trong các lĩnh vực kinh tế. Diễn đàn Vietnam Blockchain Summit 2018 được tổ chức nhằm chia sẻ thông tin và thảo luận chính sách thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng blockchain trong chiến lược phát triển nền kinh tế số.

Với chủ đề “Từ công nghệ tới chính sách”, Vietnam Blockchain Summit 2018 sẽ thảo luận về các ứng dụng blockchain trong nhiều lĩnh vực có tác động lớn tới sự phát triển kinh tế số ở Việt Nam như: logistics và hoàn tất đơn hàng, truy xuất nguồn gốc nông sản; Các vấn đề xây dựng chính sách và pháp luật; thứ hạng của Việt Nam trong việc ứng dụng hiệu quả công nghệ blockchain vào hoạt động kinh tế.
Ngoài ra, Diễn đàn cũng sẽ tập trung thảo luận vấn đề các cơ quan xây dựng chính sách và phát luật đã có sự chuẩn bị như thế nào để khai thác lợi thế của blockchain? Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại, CNTT-TT, KH&CN, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, thuế…?
Theo tiết lộ, nhiều nhà hoạch định chính sách, nghiên cứu, giảng dạy và kinh doanh hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế số, thương mại điện tử, công nghệ thông tin, tiêu chuẩn chất lượng, logistics, truy xuất nguồn gốc… sẽ tham gia trình bày và thảo luận tại diễn đàn này.
VECOM cho hay, Vietnam Blockchain Summit 2018 sẽ là sự kiện góp phần tạo dựng môi trường vĩ mô thuận lợi cho việc ứng dụng hiệu quả công nghệ blockchain trong nền kinh tế số.