Hai cửa hàng tại Anh là Carphone Warehouse và Selfridges vừa chính thức cho đặt trước chiếc điện thoại mới ra mắt
BlackBerry Key2 từ bây giờ. Carphone Warehouse thì nói với khách đặt trước, máy sẽ giao vào ngày 26/6 còn Selfridges thì nói đặt trước sẽ kết thúc vào 27/6, tức là cuối tháng 6 sẽ có máy. Anh là một trong 7 quốc gia sẽ bán
Key2 đầu tiên, giá bán của Key2 tại nước này là 579 bảng, trong khi tại Mỹ thì giá là 649 USD.