Theo
Phone Arena, Facebook đã mua Onavo Protect không chỉ để cung cấp cho người dùng kết nối internet an toàn mà quan trọng nhất là thu thập dữ liệu về thói quen trực tuyến của họ.

Việc gỡ bỏ Onavo Protect khỏi App Store xuất hiện sau khi Apple bổ sung các quy tắc bảo mật mới vào tháng 6.2018 nhằm ngăn chặn các nhà phát triển bán thông tin người dùng số lượng lớn cho bên thứ ba. Có vẻ như Onavo Protect không tuân thủ một số quy tắc này, nhưng thay vì tiến hành xóa nó, Apple đã ưu tiên để nhà phát triển quyết định tìm cách giải quyết.

Thực tế là Facebook đã quyết định xóa ứng dụng thay vì thực hiện thay đổi theo các quy tắc do công ty đang tập trung vào tầm quan trọng của hành vi thu thập thông tin của ứng dụng. Nhà phát triển ứng dụng nói rằng việc thu thập dữ liệu là cách để công ty cung cấp một
dịch vụ VPN miễn phí.

Đối với những người đã cài đặt Onavo Protect, ứng dụng sẽ tiếp tục hoạt động nhưng sẽ không nhận được cập nhật nào khác.

Hiện tại trên Google Play Store cũng có một ứng dụng tương đương với Onavo Protect, được gọi là Protect Free VPN+Data Manager. Ứng dụng này vẫn sẽ tiếp tục có sẵn cho người dùng Android.