Xe 2017 Jeep Grand Cherokee và 2017 Ford Explorer. (Ảnh: U.S. News Cars)

Viện Bảo hiểm về an toàn đường cao tốc đã thực hiện thử nghiệm với 8 dòng xe bằng cách cho xe chạy ở tốc độ khoảng 65 km/h và tông vào cột chắn ở phần ghế phụ. Kết quả cho thấy, hai dòng xe kể trên được đánh giá là “tệ”. Tuy nhiên, nhà sản xuất của hai dòng xe này đã trả lời, sản phẩm của họ đều đạt điểm cao nhất trong các bài kiểm tra sự cố khác.

Chỉ có 3 trong số 8 dòng xe thử nghiệm đạt đánh giá “tốt” là Kia Sorento 2019, Volkswagen Atlas 2018 và GMC Acadia 2018.