Theo báo Anh Express, Sean Carroll, một nhà vũ trụ học và giáo sư vật lý tại Viện Công nghệ California, tin rằng ông đã chấm dứt được cuộc tranh luận kéo dài hàng chục thế kỷ về “kiếp sau” sau khi nghiên cứu kỹ càng các định luật vật lý.
Tiến sỹ Carroll nhấn mạnh rằng “các định luật vật lý vốn là nền tảng cho cuộc sống hàng ngày đã hoàn toàn được hiểu rõ”, và mọi thứ đều diễn ra trong khuôn khổ hiện thực.
Nghe có vẻ khó hiểu, nhưng nói một cách đơn giản thì vị Tiến sỹ này cho biết nếu muốn có một thứ gọi là “kiếp sau”, thì ý thức con người hẳn phải là thứ gì đó hoàn toàn tách biệt khỏi cơ thể vật lý của chúng ta, mà đó lại là điều không thể.
Thay vào đó, ý thức – ở cấp độ rất cơ bản – là một chuỗi nguyên tử (atom) và điện tử (electron) tạo nên tâm trí chúng ta.
Tuy nhiên, các định luật của vũ trụ không cho phép các hạt này hoạt động sau khi cơ thể vật lý của chúng ta chết đi, Tiến sỹ Carroll nói tiếp.
“Việc khẳng định rằng một số hình thức của ý thức tiếp tục tồn tại sau khi cơ thể chúng ta chết đi và tan rã thành các nguyên tử gặp phải một rào cản không cách nào vượt qua được: các định luật vật lý vốn là nền tảng cho cuộc sống hằng ngày đã hoàn toàn được hiểu rõ, và chúng cho thấy không có cách nào trong khuôn khổ các định luật đó cho phép thông tin lưu trữ trong bộ não của chúng ta tiếp tục tồn tại sau khi đã chết”.
“Nói có sách, mách có chứng”, Tiến sỹ Carroll chỉ ra Thuyết Trường Lượng tử (QFT). Theo đó, thuyết này cho rằng mỗi loại hạt có một trường riêng biệt.
Ví dụ, mọi photon trong vũ trụ nằm trong một trường, và mọi electron cũng có một trường của riêng chúng. Mọi loại hạt khác cũng vậy.
Tiến sỹ Carroll giải thích rằng nếu cuộc sống tiếp diễn trong một chừng mực nào đó sau cái chết, các bài test trong trường lượng tử hẳn phải tìm ra “các hạt linh hồn” và “các lực linh hồn”.
“Nếu linh hồn chẳng là gì ngoài các nguyên tử và các lực khoa học đã biết đến, thì chẳng có cách nào để nó có thể tồn tại sau khi chết”.
“Việc tin vào cuộc sống sau cái chết, nói một cách thẳng thắn, đòi hỏi các quy luật vật lý vượt quá mẫu hình tiêu chuẩn. Và quan trọng nhất là, chúng ta cần những phương thức để loại hình vật lý mới đó tương tác với các nguyên tử chúng ta đang có”.
“Trong khuôn khổ QFT, không thể nào có một tập hợp các hạt linh hồn và lực linh hồn với khả năng tương tác với các nguyên tử thông thường của chúng ta, bởi (nếu có) chúng ta hẳn đã phát hiện ra chúng ngay trong các thử nghiệm từng được tiến hành”.