Trung Quốc là một trong những thị trường xuất khẩu máy tính, sản phẩm điện tử lớn của Việt Nam. Ảnh Internet

Theo số liệu mới được Tổng cục Hải quan công bố, trị giá xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong 7 tháng đầu năm 2018 đạt 15,94 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước.
Cũng trong 7 tháng, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc dẫn đầu với trị giá đạt 4,33 tỷ USD, tăng 28,4%; xuất khẩu sang EU (28 nước) đạt gần 3 tỷ USD, tăng 19,9%; sang Hàn Quốc đạt trị giá 1,55 tỷ USD, tăng 56,8%; sang Hoa Kỳ đạt trị giá 1,54 tỷ USD giảm 8,5% so với cùng thời gian năm trước…

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng này trong 7 tháng đầu năm 2018 đạt 23,15 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước.
Các thị trường xuất khẩu lớn nhất sang Việt Nam là Hàn Quốc với 9,79 tỷ USD, tăng 18,4%; Trung Quốc với 3,95 tỷ USD, tăng 3,4%; Nhật Bản với 2,12 tỷ USD, tăng 30,5%…