Robot thu hoạch ớt ngọt tự động | Tin Mới 24h news:1:12:9892fd5c963a30cf1415a8f47a5ed668
https://tinmoi24.vn/robot-thu-hoach-ot-ngot-tu-dong/news-1-12-9892fd5c963a30cf1415a8f47a5ed668

Công nghệ
VnExpress

Sweeper Robot tự nhận diện vị trí các quả đang có trên cây và tự động thu hoạch các quả chín.