San hô hợp lực bắt sứa ăn thịt | Tin Mới 24h news:50:5:f1375f654cf0d05e38fcef4b78e7e4df
https://tinmoi24.vn/san-ho-hop-luc-bat-sua-an-thit/news-50-5-f1375f654cf0d05e38fcef4b78e7e4df

Công nghệ
Giáo dục Thời đại

GD&TĐ – Các nhà nghiên cứu lần đầu tiên ghi lại hành vi phối hợp tấn công sứa hoa cà của san hô ở biển Địa Trung Hải.