Nhà mạng phải thông báo chuyển đổi trước 60 ngày
Các nhà mạng cần phải có thông báo cho chủ thuê bao của mình trước 60 ngày, sau đó mới được phép chuyển đổi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời cho phép liên lạc bằng cả hai cách (cấu trúc số 11 số cũ và số 10 số mới) trong vòng 60 ngày để không ảnh hưởng đến người dùng.
Trong khoảng từ 7 đến 8 tháng sau thời điểm chuyển đổi, nhà mạng cũng sẽ được yêu cầu phát âm thông báo, hướng dẫn về sự thay đổi khi người dùng quay gọi số thuê bao di động 11 số theo lối cũ.
Các thuê bao 10 số đang sử dụng như 090, 091, 092, 093, 094, 099, 098, 097, 096… không bị ảnh hưởng gì bởi sự thay đổi này.
Các thuê bao 10 số đang sử dụng như 090, 091, 098… không bị ảnh hưởng gì bởi sự thay đổi này.
Việc chuyển đổi 11 số thành 10 số có bắt buộc không?
Đây là chủ trương của bộ Thông tin và Truyền thông nhằm quy hoạch lại kho số viễn thông. Do đó, việc đổi đầu số hoàn toàn bắt buộc đối với tất cả thuê bao 11 số.
Nhiều người thắc mắc rằng họ đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông với nhà mạng theo số điện thoại mà mình đang sử dụng. Nhà mạng theo đó không có quyền thay đổi số điện thoại nếu chưa thông qua ý kiến khách hàng.
Trên thực tế, số điện thoại di động bao gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là mã quốc gia (VD của Việt Nam là +84). Phần mã quốc gia không cần thiết phải sử dụng trong trường hợp thuê bao di động cùng trong một nước.
Phần thứ 2 trong số điện thoại là đầu số. Mỗi nhà mạng được cung cấp một số đầu số nhất định. Ví dụ như đầu số của Mobifone là 090, 093, 0120…, đầu số của Viettel là 098, 097, 0166… Đằng sau những đầu số này mới đến cụm số dùng để định danh khách hàng. Phần này bao gồm 7 chữ số cuối cùng trong số điện thoại di động.
Trong trường hợp đổi đầu số, 7 chữ số cuối cùng trong số điện thoại không thay đổi. Bởi vậy, việc đổi đầu số là câu chuyện của nhà mạng và bộ Thông tin và Truyền thông. Người tiêu dùng mặc nhiên phải chấp nhận sự thay đổi mang tính bắt buộc đó.
Cách chuyển 11 số về 10 số trong danh bạ điện thoại
– Đối với người sử dụng iPhone thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Tải ứng dụng chuyển đổi đầu số điện thoại Edit Contact
Bước 2: Sau khi tải thành công, vào mục Utilities, nhập đầu số cũ (VD: 0168) và đầu số mới tương ứng (VD: 038) rồi bấm Edit. Sau đó, toàn bộ thuê bao 11 số trong danh bạ có đầu số này sẽ chuyển về 10 số theo các đầu số tương ứng.
Thực hiện lần lượt với từng đầu số của từng nhà mạng.
– Đối với người sử dụng Android, thực hiện các bước sau:
Bước 1: Tải ứng dụng chuyển đổi đầu số Transfer Phone Number.
Bước 2: Sau khi tải ứng dụng thành công, bấm Allow để cho phép ứng dụng truy cập vào danh bạ
Bước 3: Nhập 1 đầu số cũ => Bấm search để tìm tất cả số thuê bao có đầu số này (VD: 0168). Sau đó, nhập đầu số mới (VD: 038) => bấm Transfer để tiến hành chuyển đổi.
Thực hiện lần lượt với từng đầu số của từng nhà mạng.
Lưu ý: Nhiều số thuê bao được lưu bắt đầu bằng số +84 nên trước tiên hãy tìm tất cả những số điện thoại bắt đầu bằng +84 đổi sang thành 0 để đảm bảo việc chuyển đổi không bị sót.
Theo Phong Linh (Tổng hợp/Người đưa tin)