Tuyết rơi giữa mùa hè ở Trung Quốc | Tin Mới 24h news:50:5:ad24eefeaa1933a7c967f5d9f8a02240
http://www.tinmoi24.vn/tuyet-roi-giua-mua-he-o-trung-quoc/news-50-5-ad24eefeaa1933a7c967f5d9f8a02240

Công nghệ
Giáo dục Thời đại

GD&TĐ – Tuyết rơi trên diện rộng, kèm theo mưa đá và gió mạnh khiến giao thông tại một số khu vực ở dãy núi Trường Bạch bị ảnh hưởng.