Theo
Howtogeek, tùy chọn xác thực hai yếu tố sẽ hiển thị trong thiết lập tài khoản Firefox của bạn sau một vài tuần, nhưng bạn có thể bỏ qua việc chờ bằng cách truy cập
vào đây. Lúc này bạn sẽ thấy tùy chọn xác thực hai yếu tố xuất hiện.

Bạn sẽ cần phải thiết lập một ứng dụng xác thực hai yếu tố dựa trên thời gian chuyên dụng để làm việc này. Khuyến cáo cho biết bạn nên dùng Authy, tuy nhiên cũng có thể chọn các giải pháp Google Authenticator và Duo Mobile trong danh sách. Mặc dù chức năng xác thực qua SMS cũng được hỗ trợ nhưng với những vấn đề liên quan đến chức năng này thì bạn không nên sử dụng nó.

Về cơ bản, nếu đã đồng bộ hóa mật khẩu bằng cách sử dụng Firefox Sync, bạn cần bật xác thực hai yếu tố để kẻ gian không thể truy cập được toàn bộ thông tin truy cập internet của bạn.