Quy trình vắt nọc rắn độc để chế huyết thanh | Tin Mới 24h news:50:5:72a609f1c76a97c53b325078f94f2246
http://www.tinmoi24.vn/quy-trinh-vat-noc-ran-doc-de-che-huyet-thanh-/news-50-5-72a609f1c76a97c53b325078f94f2246

Công nghệ
Giáo dục Thời đại


GD&TĐ – Những loài rắn độc thường được gây mê bằng khí CO2 trước khi vắt nọc để đảm bảo an toàn cho các nhà nghiên cứu.