Google đã kết hợp tất cả các dự án nghiên cứu của mình và các nỗ lực trí tuệ nhân tạo (AI) vào dưới một ngôi nhà đơn giản gọi là Google AI. Theo giải thích của công ty, việc hợp nhất tất cả cái tên nói trên vào Google AI vì các công việc hiện tại ở công ty xem AI là cốt lõi cho sự phát triển tất cả kỹ thuật máy học mà Google áp dụng cho sản phẩm và nền tảng của mình.
Google AI là cái tên duy nhất cho nhiều dự án liên quan đến nghiên cứu của Google.
Báo cáo cho biết, Google đã thực hiện hàng tấn nghiên cứu và phát triển AI trong những năm qua, bao gồm một nghiên cứu gần đây mở ra một trang web mà bạn có thể nói chuyện với sách.
Là một phần của thương hiệu mới, Google đã đổi tên tất cả các kênh Research và blog thành “Google AI” và giờ đây bạn có thể tìm thông tin về tất cả hoạt động AI trên trang web của nhóm mới tại địa chỉ ai.google.
Công ty cũng đã đổi tên tất cả các kênh truyền thông xã hội của mình, bao gồm cả Twitter và Google+. Với sự xuất hiện của AI trở thành nền tảng cho mọi thông báo sản phẩm và tính năng mới tại Google I/O đêm qua, rõ ràng AI thực sự là điều mà công ty đang thực sự tập trung.
Theo Kiến Tường (Theo Engadget) (Dân Việt)